i

Förstärkning med försäljning/projektering

Jesper Andersson har arbetat hos oss i 5 år som montör, han har visat stort intresse för bolaget, alltid varit mycket noggrann och bidragit med många lösningar.

Under sommaren har Jesper flyttat från montage till försäljning/projektering, och det är en lättnad för oss då vi får hjälp med att svara på anbud och driva processen vidare.

Eftersom Jesper arbetat som montör i 5 år, har han en god kunskap om vad som sker ute på byggen, samt hur man enklast löser de utmaningar som kan uppstå.

 

Jesper är redan igång med full fart och sprider en positiv energi inne på kontoret.