i

FWS 50

Den nya post-spröjs-fasaden FWS 50 kombinerar rationell tillverkning med energieffektivitet på passivhusnivå

Nya fasaden FWS 50 bygger på välbeprövad systemteknologi. Särskild vikt har lagts vid att optimera tillverkningen i verkstaden och på byggarbetsplatsen. Nya förkonfektionerade komponenter ger bland annat mycket snabbare och därmed effektivare tillverkningsprocesser i verkstaden.

Fasaden med gängse synlig bredd på 50 mm ger arkitekten ett brett spektra av designmöjligheter – inklusive ett passivhuscertifierat superisolerat (SI) utförande.

Nya systemkomponenter rationaliserar framför allt tillverkningsprocesserna på byggarbetsplatsen, exempelvis det innovativa anslutningssystemet som minimerar skarvar och ger en säker tillverkning.

Nya glashållare gör det mycket enklare att hantera tunga glas. De klarar dessutom ännu högre laster.

Ny kabelföring säkerställer att elektriska komponenter integreras säkert i post-spröjs-fasaden.

Energi

 • Passivhuscertifierat SI-system med ny isolatorteknologi: Uf-värde ner till 0,70 W/(m²K)
 • Ny HI-isolator på passivhusnivå: Uf-värde ner till 0,9 W/(m²K)
 • Komplettlösningar för integration av Schüco BIPV-system (Building-integrated photovoltaics)

Design

 • Profilbredder på 35 mm, 50 mm, 60 mm och 80 mm kan kombineras med varandra
 • Integration av variationsrika insatselement:
 • Element i systemen Schüco AWS, ADS, ASS
 • Fasadfönster Schüco AWS 114 SG.SI med öppningstypen PAF (Parallel-Ausstell-Fenster) eller överkantshängt
 • Kombinationen med det nya fönsterbandet Schüco FWS 60 CV ger smala profildimensioner med tvåvägselement

Automatisering

 • Nytt system för kabelföring ger enkel, säker installation och driftsättning av mekatroniska komponenter upp till 230 V:
 • Kabelkanalen på postens baksida möjliggör flexibel kabelinstallation direkt vid montage eller i efterhand
 • Särskilda komponenter för att säkert kunna tränga igenom i anslutningen och i panelen
 • Integration av Schücos fönster AWS 114 med öppningstypen överkantshängt- eller PAF (Parallel-Ausstell-Fenster): storskaliga automatiserade fönsterlösningar integrerade i byggnadens styrsystem för standard- och RWA applikationer
 • Infäst karmprofil för att integrera Schüco AWS fönster med Schüco TipTronic beslag

Säkerhet

 • Testat inbrottsskydd upp till RC 3 (motståndsklass 3)

Övriga funktioner

 • Ny glasbärare för maximala vikter och enklast bearbetning
SYSTEM / MATERIAL Aluminium
ENERGI Isolerat
Uf-värde (>=) 0,7
Minsta synliga bredd 50 mm
TESTER
Inbrottskydd RC3
Skotthämmande FB04