i

DFF Aluminium AB är FR2000 – Certifierad

FR2000 är ett integrerat system som omfattar: 

  • kvalitet,
  • miljö,
  • arbetsmiljö,
  • systematiskt brandskyddsarbete samt
  • systematisk kompetensutveckling.

FR2000 är en kravstandard för ledningssystem med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Standarden utgår från principerna i ISO-standarderna 9001, 14001 och ISO 45001 och innehåller krav på policy, mål och handlingsplaner, lagar och andra krav, marknad och försäljning, konstruktion, utveckling, inköp, produktion, leverans, interna revisioner, avvikelsehantering och förbättringar samt ledningens genomgång.

FR2000 bedöms som likvärdig med ISO-standarderna i offentliga upphandlingar.

Ett erhållet FR2000 certifikat är ett bevis på att det finns struktur, kontroll och systematik gällande ett företages arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

DFF Aluminium AB är certifierad enligt FR2000 sedan årsskiften 21/22.