i

Brand

Vi på DFF tillverkar och levererar brandklassade partier som är typgodkänna och anpassade för alla miljöer. De brandpartier som efterfrågas mestadels på marknaden här i Sverige är E30, E60, EI30 och EI60.

 

E30 och E60 – Är brandpartier som inte har temperaturkrav

EI30 och EI60 – Är klassade partier med temperaturkrav

 

Profildjupen är lika på 80mm, men det är innehållet i profilerna och glasen som är konstruerade med olika material.

Vi tillverkar brandpartier i aluminium och stål, och brandklassningen är den samma oavsett vilket material man väljer att bygga i.